Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Hỗ trợ nhân đạo gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Gia Lai
Ngày đăng: 17/11/2022
Ngày 17/11/2022, tại xã Chư Á - TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) đã trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình ông K’sor Năm. Gia đình ông K’sor Năm có 3 người con tử vong do tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Buổi trao hỗ trợ nhân đạo còn có sự tham dự của đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai; đại diện Công ty bảo hiểm Bưu Điện Gia Lai; đại diện chính quyền xã Chư Á. Gia đình ông K’sor Năm có hộ khẩu thường trú tại làng Chuét Ngol, xã Chư Á, Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ông K’sor Năm có 3 người con là K’sor Dương, K’sor Giang, K’sor Niên bị tử vong do tai nạn giao thông. Xe gây tai nạn không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình ông K’sor Năm

Thực hiện Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thực hiện chi hỗ trợ nhân đạo cho gia đình ông K’sor Năm với số tiền 45 triệu đồng/nạn nhân, tổng số tiền chi hỗ trợ nhân đạo cho gia đình là 135 triệu đồng.

Chi hỗ trợ nhân đạo là một trong những nội dung chi của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới theo quy định. Công tác chi hỗ trợ nhân đạo được thực hiện trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định (trừ hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc của người bị thiệt hại). Đây là chính sách nhân văn song hành cùng chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo Điều 9 Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/1/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới:

"Điều 9. Quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo, hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường

1. Quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo:

a) Quy trình, thủ tục chi hỗ trợ nhân đạo:

- Người bị thiệt hại hoặc người thừa kế (trường hợp người bị thiệt hại tử vong) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi) (sau đây gọi tắt là người bị thiệt hại) liên hệ với Quỹ bảo hiểm xe cơ giới để được hướng dẫn lập hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo.

- Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đề nghị của người bị thiệt hại, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư này.

- Trong vòng 2 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm thanh toán cho người bị thiệt hại. Trường hợp từ chối chi hỗ trợ nhân đạo, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có văn bản giải thích rõ lý do.

b) Hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo:

Người bị thiệt hại có trách nhiệm thu thập 1 bộ hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo gồm các tài liệu sau:

.........

b.2) Trường hợp xe không tham gia bảo hiểm:

- Bản gốc đơn đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

- Bản sao Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan Công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y đối với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn (trường hợp tử vong).

- Hồ sơ bệnh án đối với trường hợp tổn thương bộ phận.

- Bản sao công chứng thông báo giải quyết tai nạn giao thông.

...............

Theo thông báo trên website www.iav.vn của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thủ tục hồ sơ để nhận được hỗ trợ nhân đạo từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới khá đơn giản. Theo đó, người bị thiệt hại có trách nhiệm thu thập một bộ hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.Người dân có người nhà bị tử vong hoặc bị tổn thương được điều trị cấp cứu trong tai nạn giao thông thuộc các trường hợp xe gây tai nạn bỏ chạy không tìm được xe gây tai nạn, xe tham gia bảo hiểm không đủ tiêu chí để được doanh nghiệp bồi thường và xe không tham gia bảo hiểm, có thể liên hệ về Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, địa chỉ: Tầng 5, 141 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, số hotline: 0948.485.285 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

H.L