Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ nhân đạo tại Hà Nội
Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân

Căn cứ Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/1/2021 có hiệu lực từ ngày 1/3/2021, các trường hợp được hỗ trợ gồm: Xe gây tai nạn bỏ chạy; xe gây tai nạn có tham gia bảo hiểm nhưng bị loại trừ bảo hiểm; xe không tham gia bảo hiểm. Mức chi hỗ trợ nhân đạo cũng đã được nâng lên và đối tượng chi nhân đạo cũng được mở rộng. Cụ thể, theo quy định của Chính phủ về bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới, Quỹ BHXCG có trách nhiệm thực hiện công tác chi hỗ trợ nhân đạo từ năm 2009 đối với người bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra. Mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/1 người/ 1 vụ tai nạn, năm 2012 nâng mức hỗ trợ lên 20 triệu đồng/1 người/1 vụ , từ tháng 3 năm 2021 đến nay mức hỗ trợ nhân đạo là: 45 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn đương đương với 30% mức trách nhiệm bảo hiểm (Mức trách nhiệm bảo hiểm là 150Tr). Và mức hỗ trợ 10% mức trách nhiệm đối với trường hợp tổn thương được điều trị cấp cứu (theo bảng tỷ lệ thương tật quy định tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP)

Theo Điều 9 Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/1/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới:

"Điều 9. Quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo, hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường

1. Quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo:

a) Quy trình, thủ tục chi hỗ trợ nhân đạo:

- Người bị thiệt hại hoặc người thừa kế (trường hợp người bị thiệt hại tử vong) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi) (sau đây gọi tắt là người bị thiệt hại) liên hệ với Quỹ bảo hiểm xe cơ giới để được hướng dẫn lập hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo.

- Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đề nghị của người bị thiệt hại, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư này.

- Trong vòng 2 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm thanh toán cho người bị thiệt hại. Trường hợp từ chối chi hỗ trợ nhân đạo, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có văn bản giải thích rõ lý do.

b) Hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo:

Người bị thiệt hại có trách nhiệm thu thập 1 bộ hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo gồm các tài liệu sau:

b.1) Trường hợp không xác định được xe gây tai nạn:

- Bản gốc đơn đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

- Bản sao Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan Công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y đối với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn (trường hợp tử vong).

- Hồ sơ bệnh án đối với trường hợp tổn thương bộ phận.

- Bản sao công chứng thông báo giải quyết tai nạn giao thông, trong đó nêu rõ vụ tai nạn giao thông không xác định được xe gây tai nạn.

........

Hỗ trợ nhân đạo là hoạt động thường xuyên của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, có ý nghĩa thiết thực góp phần chia sẻ nỗi đau, động viên tinh thần đối với gia đình các nạn nhân không may thương vong do tai nạn giao thông. Theo thông báo trên website www.iav.vn của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thủ tục hồ sơ để nhận được hỗ trợ nhân đạo từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới khá đơn giản. Theo đó, người bị thiệt hại có trách nhiệm thu thập một bộ hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Người dân có người nhà bị tử vong hoặc bị tổn thương được điều trị cấp cứu trong tai nạn giao thông thuộc các trường hợp xe gây tai nạn bỏ chạy không tìm được xe gây tai nạn, xe tham gia bảo hiểm không đủ tiêu chí để được doanh nghiệp bồi thường và xe không tham gia bảo hiểm, có thể liên hệ về Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, địa chỉ: Tầng 5, 141 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, số hotline: 0948.485.285 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

H.L