Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Hoạt động lãnh đạo
Bộ Công an và Bộ GTVT tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
Ngày đăng: 01/06/2022
Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất nhiều nội dung liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT, trong đó tập trung vào các vấn đề áp dụng công nghệ, giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến phương tiện, cấp giấy phép lái xe...

Chiều 1/6, tại trụ sở Bộ GTVT, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đồng chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai công tác phối hợp giữa 2 bộ về quản lý phương tiện GTVT đường bộ và tích hợp thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Vụ Khoa học công nghệ (Bộ GTVT), thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, các đơn vị chức năng của Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai kết nối, tích hợp cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuẩn bị kết nối chính thức.

Bộ GTVT đã rà soát các quy định pháp luật liên quan để sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Bộ GTVT đã tổng hợp, đề xuất khai thác 46 dịch vụ công lĩnh vực GTVT từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đã hoàn thành kết nối Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Riêng dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại GPLX trực tuyến đang được Bộ GTVT triển khai tại 12 tỉnh, thành phố và tiếp tục mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Đến nay, Bộ GTVT đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Đề án trên, trong đó trọng tâm là kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ GTVT để phục vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Hiện các đơn vị của Bộ GTVT và Bộ Công an đang rà soát quy chế phối hợp, các cam kết an toàn thông tin để hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long chỉ đạo các đơn vị thuộc hai Bộ cần phải đổi mới cách tiếp cận các lĩnh vực công tác, các thủ tục hành chính của hai ngành với mục đích vì người dân, lấy người dân làm trung tâm, từ đó tham mưu cho lãnh đạo hai Bộ, Chính phủ các chính sách phù hợp, cải cách hành chính, trọng tâm là ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần xây dựng chính phủ số. Cục CSGT và Cục Đăng kiểm Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ trong rà soát giảm bớt thủ tục cho cá nhân, tổ chức trong đăng ký, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ; kiên quyết chặn đăng kiểm đối với những phương tiện vi phạm TTATGT được phát hiện qua hệ thống giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; xử lý xe quá tải cơi nới thành thùng phải đồng bộ, có giải pháp căn cơ, phân định rõ trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các bên.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an để phát huy hiệu quả Đề án 06; cũng như tăng cường nghiên cứu, trao đổi các giải pháp phối hợp quản lý phương tiện GTVT trong lĩnh vực quản lý đăng ký, đăng kiểm, kiểm soát tải trọng phương tiện. Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tiếp thu những kiến nghị của Cục CSGT, nghiên cứu và đề xuất đổi mới trong đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ theo phương châm không thay đổi về quy định tiêu chuẩn, nhưng cần thay đổi về phương thức, cách làm để đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện cho người dân, làm sao để người dân có lợi nhất.

Sắp tới, Bộ GTVT và Bộ Công an sẽ xây dựng quy chế phối hợp cấp Bộ nhằm thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, các kiến nghị, đề xuất giải pháp về quản lý Nhà nước, góp phần nâng hiệu quả quản lý theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.

Đăng Quang