Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe và phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô cho Công an cấp huyện, Công an cấp xã
Ngày đăng: 14/05/2022
Ngày 08/5 Công an tỉnhVĩnh Phúc đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe và phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô cho 169 học viên là cán bộ, chiến sĩ đang làm công tác đăng ký thuộc Công an cấp huyện, xã. Đại tá Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo lớp tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Thực hiện Thông tư số 15 ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về trình tự thực hiện một số mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân và ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an về việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô, Công an tỉnh tiến hành phân cấp công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho 50 đơn vị Công an cấp xã, thị trấn có đủ điều kiện theo quy định.

Lãnh đọa Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Tại lớp tập huấn, các học học viên đã được phổ biến chuyên đề về cơ sở pháp lý thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực đăng ký xe; nội dung cơ bản của Thông tư 58 của Bộ Công an Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư 59 của Bộ Công an Quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư 15 của Bộ Công an về các trình tự, thủ tục thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng CAND; Thông tư 16 của Bộ Công an quy định nghiệp vụ đăng ký xe của lực lượng Cảnh sát giao thông; các trình tự, thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực đăng ký xe trên cổng dịch vụ công; hệ thống đăng ký xe thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký, cấp biển số xe… Thực hành đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô trên máy tính và giải đáp những thắc mắc liên quan đến quá trình thực hiện và tập huấn. Ngoài ra, các học viên được truyền đạt quy trình, cách sử dụng ký số văn bản điện tử để phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng CSGT.

Cán bộ chiến sĩ về tham dự lớp tập huấn lần này.

Thực hiện Thông tư số 15 ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về trình tự thực hiện một số mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân và ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an về việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô, Công an tỉnh tiến hành phân cấp công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho 50 đơn vị Công an cấp xã, thị trấn có đủ điều kiện theo quy định.
Tại lớp tập huấn, các học học viên đã được phổ biến chuyên đề về cơ sở pháp lý thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực đăng ký xe; nội dung cơ bản của Thông tư 58 của Bộ Công an Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư 59 của Bộ Công an Quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư 15 của Bộ Công an về các trình tự, thủ tục thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng CAND; Thông tư 16 của Bộ Công an quy định nghiệp vụ đăng ký xe của lực lượng Cảnh sát giao thông; các trình tự, thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực đăng ký xe trên cổng dịch vụ công; hệ thống đăng ký xe thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký, cấp biển số xe… Thực hành đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô trên máy tính và giải đáp những thắc mắc liên quan đến quá trình thực hiện và tập huấn. Ngoài ra, các học viên được truyền đạt quy trình, cách sử dụng ký số văn bản điện tử để phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng CSGT.

Anh Phùng, LQ