Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Hoạt động lãnh đạo
Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng trong Đảng bộ Cục CSGT
Ngày đăng: 28/03/2022
Ngày 28/3, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông năm 2022.
Toàn cảnh buổi lễ khai mạc.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm kiểm tra Đảng ủy Cục, Phó Cục trưởng Cục CSGT. Tham dự lễ tập huấn còn có đại diện lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị; đại diện lãnh đọa thuộc các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục CSGT cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ tham dự buổi tập huấn lần này.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự lớp tập huấn.

Tham gia tập huấn lần này bao gồm gần 90 đồng chí là là Bí thư, Phó bí thư các đảng ủy, chi bộ; Thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục và các đồng chí làm tham mưu công tác đảng các đảng bộ, chi bộ…

CBCS tham dự lớp tập huấn lần này.

Trong chương trình tập huấn, cán bộ chiến sỹ tham dự sẽ được tập huấn 08 chuyên đề gồm Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản và những điểm mới trong Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28-9-2021 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Chuyên đề 2: Công tác văn phòng cấp ủy trong Công an Nhân dân; Chuyên đề 3: Công tác tài chính đảng trong CAND; Chuyên đề 4: Thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức trình bày văn bản của Đảng; Chuyên đề 5: Văn phòng cấp ủy với công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; Chuyên đề 6: Nhiệm vụ của Chi ủy, Bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chuyên đề 7: Công tác tổ chức, cán bộ của tổ chức cơ sở đảng; Chuyên đề 8: Một số nội dung cơ bản và những điểm mới trong Quy định - số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban chấp hành Trung ương quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (sau đây gọi tắt là Quy định số 22); Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09-12-2021 của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22; Chuyên đề 9: Trao đổi, giải đáp những tình huống khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong thực hiện công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Đồng chí Đại tá Đỗ Thanh Bình Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm kiểm tra Đảng ủy Cục, Phó Cục trưởng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc, đồng chí Đại tá Đỗ Thanh Bình Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm kiểm tra Đảng ủy Cục, Phó Cục trưởng cho biết, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ C08 năm 2022 nhằm mục đích bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, cập nhật, bổ sung những kiến thức mới về công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho đội ngũ cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và cán bộ trực tiếp làm công tác đảng của các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Cục, nhất là đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp; đồng thời tạo điều kiện để học viên lớp tập huấn có dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau và giúp các đồng chí học viên giải đáp những vụ việc khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực tiễn công tác tại các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Cục. Vì vậy, để lớp tập huấn đạt hiệu quả, có chất lượng, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục và Ban Tổ chức lớp tập huấn đồng chí Phó Cục trưởng yêu cầu, đối với học viên: Trong thời gian tập huấn, đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu đầy đủ các nội dung chuyên đề được các đồng chí giảng viên trình bày tại lớp tập huấn; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc và bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng giảng viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lũy nhiều kinh nghiệm và học tập được nhiều kiến thức bổ ích trong đợt tập huấn này.

Thứ hai, đối với Ban quản lý lớp tập huấn: Cần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Ban quản lý lớp tập huấn với các Tổ học tập để nắm rõ số lượng học viên, quân số, thời gian lên lớp. Ban quản lý lớp phối hợp với Tổ Giúp việc đảm bảo các nhu cầu cần thiết phục vụ lớp tập huấn và các chế độ của học viên tham dự lớp tập huấn.

Lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

Thứ ba, đối với đội ngũ giảng viên: Truyền tải đầy đủ nội dung các chuyên đề, nhất là những quy định, hướng dẫn mới, những nội dung thường xuyên vận dụng trong thực tiễn và giải đáp những câu hỏi của học viên về những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn công tác…

Lớp tập huấn được tổ chức trong vòng 07 ngày (từ ngày 28/3 đến ngày 04/4).

Lệ Quyên