Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Bảo hiểm bắt buộc ô tô có phải xuất trình khi đi đăng kiểm?
Ngày đăng: 20/09/2021

Bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự (TNDS) ô tô thường được yêu cầu xuất trình trước khi làm thủ tục đăng kiểm xe ô tô. Trường hợp chủ xe ô tô chưa mua bảo hiểm bắt buộc ô tô hoặc bảo hiểm đã hết hạn thì trung tâm đăng kiểm sẽ cấp luôn và thu phí bảo hiểm cùng với phí dịch vụ đăng kiểm.

Kể từ ngày 01/10/2021 chủ phương tiện xe cơ giới khi đi làm thủ tục kiểm định phương tiện (kể cả là kiểm định lần đầu hoặc tái kiểm định do hết hạn kiểm định cũ) tại các trung tâm đăng kiểm không còn phải xuất trình Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự còn hiệu lực như trước thời điểm 1/10/2021 nữa. Đây là một điểm rất mới, được quy định tại Thông tư số 16/2021 của Bộ Giao thông Vận tải (Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ). Theo đó, giấy tờ và thủ tục đăng kiểm xe được chia thành hai loại, gồm đăng kiểm lần đầu và định kỳ.

Khi đăng kiểm lần đầu, thủ tục gồm: Giấy đăng ký xe (bản chính hoặc giấy biên nhận giữ bản chính đang thế chấp của tổ chức tín dụng; hoặc giấy hẹn cấp đăng ký xe); nộp bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe sản xuất, lắp ráp trong nước (trừ xe cơ giới thanh lý); nộp bản chính chứng nhận kiểm định cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới mới cải tạo. Khi đăng kiểm định kỳ, chủ xe chỉ phải xuất trình giấy đăng ký xe (bản chính, giấy biên nhận thế chấp bản chính tại tổ chức tín dụng; hoặc giấy hẹn cấp đăng ký xe). Riêng với trường hợp xe mới cải tạo, phải nộp kèm bản chính giấy chứng nhận kiểm định cải tạo xe.

Bảo hiểm bắt buộc TNDS ô tô có cần thiết không?

Như vậy, việc không phải xuất trình bảo hiểm bắt buôc TNDS khi đi đăng kiểm sẽ hạn chế bớt thủ tục, tiết kiệm thời gian xử lý công việc đăng kiểm. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Chủ xe ô tô không cần mua bảo hiểm bắt buộc. Khi tham gia giao thông, chủ xe ô tô vẫn bắt buộc phải có Giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô còn hiệu lực. Lực lượng Cảnh sát giao thông có quyền kiểm tra và xử phạt nếu chủ xe ô tô không xuất trình được bảo hiểm bắt buộc ô tô còn hiệu lực. Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực bị phạt tiền và yêu cầu mua bảo hiểm bổ sung (theo Điểm b Khoản 4 Điều 21 – Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ). 

Tuyết Nhung