Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Tạm ứng bồi thường bảo hiểm hiểu như thế nào cho đúng?
Ngày đăng: 31/12/2021
Tạm ứng bồi thường bảo hiểm là một quy định mới được bổ sung trong Nghị định số 03/2021NĐ-CP. Đây là nghị định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Quy định mới này nhằm gia tăng việc bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm. Vì còn khá mới nên nhiều người mua bảo hiểm còn chưa nắm rõ về các điều kiện tạm ứng bồi thường này.

Tạm ứng bồi thường bảo hiểm là gì?

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 03) thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) chủ xe cơ giới. Về những điểm mới, Nghị định 03 đã sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục hồ sơ bồi thường. Đồng thời những có những quy định rõ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả bồi thường bảo hiểm.

 Một trong những điểm mới được quan tâm là việc tạm ứng bồi thường bảo hiểm. Thực tế trong Nghị định cũ chỉ quy định chung chung về việc tạm ứng này. Theo đó, Nghị định chỉ quy định các trường hợp cần thiết mà doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng các chi phí cần thiết; chưa có những quy định cụ thể về trách nhiệm tạm ứng của doanh nghiệp bảo hiểm.

Do đó Nghị định 03 đã có quy định về tạm ứng bồi thường rõ ràng và minh bạch hơn. Các nạn nhân được đảm bảo tiếp cận nhanh chóng hơn với các nguồn lực tài chính. Từ đó có thể kịp thời chữa trị và chi trả các chi phí y tế cấp bách.

Như vậy, tạm ứng bồi thường bảo hiểm quy định về việc doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng cho người mua bảo hiểm. Cụ thể về quy định và điều kiện tạm ứng được nêu rõ dưới đây.

 Điều kiện tạm ứng bồi thường bảo hiểm

Theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 03 thời gian tiến hành tạm ứng bồi thường là trong vòng 03 ngày làm việc. Trong 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Cụ thể điều kiện và các trường hợp bồi thường được quy định như sau:

- Đối với trường hợp đã xác định được phạm vi bồi thường thiệt hại của vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm tạm ứng:

+ Với trường hợp tử vong là 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối

+ Với các trường hợp tổn thương bộ phận phải được điều trị cấp cứu là 50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ.

- Trong các trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm tạm ứng:

+ Trường hợp tử vong là 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định.

+ Các trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu là 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ.

Có thể thấy, Nghị định 03 đã có những quy định rõ hơn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Đặc biệt là trong việc tạm ứng và mức tạm ứng bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng.

Chúng ta biết rằng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bảo hiểm bắt buộc. Do đó tham gia bảo hiểm giúp bảo vệ quyền lợi của người tham gia giao thông, chủ xe cơ giới. Việc có tạm ứng bồi thường bảo hiểm giúp cho người tham gia bảo hiểm yên tâm hơn khi có trường hợp xấu xảy ra. Bên cạnh tạm ứng bồi thường, Nghị định cũng có nhiều điểm mới về phí bảo hiểm cũng như đơn giản hóa hồ sơ.

 Tuyết Nhung