Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm
Ngày đăng: 01/06/2021

Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm được quy định như thế nào tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Clip tổng hợp những quy định: