Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm xe cơ giới
Ngày đăng: 10/09/2021
Ý nghĩa hoạt động của “Quỹ bảo hiểm xe cơ giới” rất nhân văn, mang đến sự chia sẻ đối với những mất mát của người bị thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông với các hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo hết sức thiết thực hay đóng góp trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông, giáo dục an toàn giao thông…

Hiện nay, các hoạt động từ thiện đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo được sự đồng lòng của toàn xã hội. Từ thiện xã hội là hoạt động nhân đạo, nhằm góp phần giải quyết các khó khăn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các địa phương vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn về điều kiện cơ sở hạ tầng, các điều kiện chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt trong hoàn cảnh bị thiệt hại do thiên tai, dịch họa. Sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân thường được cụ thể thông qua các tổ chức từ thiện, các “quỹ” từ thiện, mỗi người mỗi điều kiện kinh tế, hoàn cảnh khác nhau nhưng có chung sự đồng cảm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, họ tự nguyện đóng góp, quyên góp để có những quỹ từ thiện rất ý nghĩa.

Vậy “Quỹ bảo hiểm xe cơ giới” có phải một quỹ từ thiện như vậy không? Quỹ  bảo hiểm xe cơ giới không phải quỹ từ thiện được đóng góp bởi tấm lòng hảo tâm của những mạnh thường quân mà được thành lập, quản lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên ý nghĩa hoạt động của “Quỹ bảo hiểm xe cơ giới” rất nhân văn, mang đến sự chia sẻ đối với những mất mát của người bị thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông với các hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo hết sức thiết thựcm hay đóng góp trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông, giáo dục an toàn giao thông…:

“Quỹ bảo hiểm xe cơ giới” chi hỗ trợ nhân đạo với các mức cụ thể như sau:

Trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Điều 13 Nghị định này (trừ hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc của người bị thiệt hại): 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong; 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với các trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Sau khi doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện tạm ứng bồi thường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định này, Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm hoàn trả số tiền mà doanh nghiệp Bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn được xác định thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc khoản tiền tạm ứng bồi thường vượt mức bồi thường bảo hiểm theo quy định trong trường hợp tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

“Quỹ bảo hiểm xe cơ giới” đóng góp trong công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

“Quỹ bảo hiểm xe cơ giới” đóng góp trong việc chi hỗ trợ cho lực lượng Công an trong công tác phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, phòng chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm và thực hiện quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

“Quỹ bảo hiểm xe cơ giới” cũng hỗ trợ khen thưởng thành tích cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đề phòng hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, “Quỹ bảo hiểm xe cơ giới” cũng chi hoàn thiện, duy trì hoạt động cơ sở dữ liệu về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trích tối đa 1% tổng số phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm Tài chính trước liền kề để đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. “Quỹ bảo hiểm xe cơ giới” cũng được thu từ lãi tiền gửi hoặc các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân.

BBT