Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Trả lời bạn đọc
Ngày đăng: 28/02/2021
Bạn Quỳnh Vân ở Lạng Sơn hỏi: Trước đây vào khoảng tháng 10/2019 tôi có điều khiển xe mô tô vi phạm giao thông vi phạm giao thông và bị lập biên bản xử phạt 03 lỗi đi không đúng phần đường, không mang theo Giấy đăng ký xe, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Tôi được anh Cảnh sát giao thông thông báo và xử phạt số tiền theo từng lỗi là: Đi không đúng phần đường (350.000đ); Không mang theo Giấy đăng ký xe (100.000đ); Không có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe (100.000đ), tổng cộng tiền phạt là 550.000 đồng. Đến tháng 01/2021 vừa qua tôi vi phạm lỗi không có đèn tín hiệu và không mang theo bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe, tôi bị xử phạt số tiền là: Không có đèn tín hiệu (150.000đ); không mang theo bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (150.000đ). Xin hỏi có quy định mức phạt như vậy có đúng không? Khi tham gia giao thông tôi cần phải mang theo những giấy tờ gì? Mức phạt từng lỗi như thế nào?

Ban Biên tập xin trả lời như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, tháng 10/2019 bạn vi phạm hành chính về TTATGT 03 lỗi: đi không đúng phần đường quy định; không mang theo Giấy đăng ký xe; Không có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực. Như vậy, bạn đã bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ, mức phtj cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển mô tô đi không đúng phần đường;

Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy đăng ký xe;

Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;

Với 03 lỗi trên bạn sẽ bị xử phạt từ 460.000 đồng đến 640.000 đồng. Bạn bị xử phạt mức tiền là 550.000 đồng là hoàn toàn đúng (mức phạt được trung bình theo khung (mức phạt được tính là trung bình của khung hình phạt khi vi phạm giao thông nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ).

Ngày 30/12/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Đến tháng 11/2021 vừa qua bạn vi phạm hành chính về TTATGT 02 lỗi: Không có đèn tìn hiệu và không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm của chủ xe cơ giới còn hiệu lực. Như vậy bạn sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, cụ thể mức phạt như sau:

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô không có đèn tín hiệu;

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Với 02 lỗi vi phạm trên bạn sẽ bị xử phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Như vậy bạn bị xử phạt tổng số tiền là 300.000 đồng là hoàn toàn đúng (mức phạt được tính là trung bình của khung hình phạt khi vi phạm giao thông nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ).

Khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô bạn cần phải chấp hành những quy định về TTATGT và phải mang theo những loại giấy tờ sau:

Giấy đăng ký xe;

Giấy phép lái xe;

Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Theo quy định hiện nay, nếu vi phạm bạn sẽ bị xử phạt như sau:

Xử phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy đăng ký xe;

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe;

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Nếu không mang cả 03 loại giấy tờ trên bạn sẽ bị xử phạt tổng số tiền từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng.

BBT