Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Tăng tính chủ động của doanh nghiệp bảo hiểm trong giải quyết bồi thường
Ngày đăng: 10/07/2021
Để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong chi trả bồi thường, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP đã cắt giảm hồ sơ, tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Theo quy định trước đây tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, tài liệu chứng minh thiệt hại về người bao gồm các tài liệu sau: Giấy chứng thương, giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật, hồ sơ bệnh án, giấy chứng tử (trong trường hợp nạn nhân tử vong). Tuy nhiên, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP đã cắt giảm 2/5 tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng so với quy định trước đây: bỏ giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật.

Cũng theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC, trong mọi trường hợp, doanh nghiệp bảo hiểm phải thu thập tài liệu của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan công an) về vụ tai nạn; hoặc trường hợp cơ quan có thẩm quyền không có các tài liệu về vụ tai nạn và thiệt hại ước tính dưới 10 triệu đồng, ngoài biên bản giám định, doanh nghiệp bảo hiểm và chủ xe phải phối hợp lập biên bản xác minh vụ tai nạn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP quy định doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải thu thập các tài liệu này trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với bên thứ ba và hành khách; đồng thời bổ sung biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm lập được thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

Quy định này ngoài việc cắt giảm hồ sơ, tài liệu, rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường còn tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm.

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ giải quyết bồi thường, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP cũng đã bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng cảnh sát cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến các vụ tai nạn giao thông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả điều tra.

Như vậy, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đặc biệt là vấn đề giải quyết bồi thường bảo hiểm được đông đảo người dân quan tâm hiện nay.

H.L