Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
5 loại tài liệu trong hồ sơ bồi thường thiệt hại
Ngày đăng: 04/03/2021
Việc quy định cụ thể và rõ ràng về các loại tài liệu trong hồ sơ bồi thường thiệt hại đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người có liên quan trong việc bồi thường thiệt hại

Một trong các lý do khiến một bộ phận người tham gia giao thông còn thờ ơ với việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đó là việc thu thập tài liệu, hồ sơ bồi thường thiệt hại thường phức tạp, bao gồm rất nhiều loại tài liệu, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Do vậy khi nghiên cứu Nghị định thay thế Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16 /09/2008 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới các nhà nghiên cứu, chuyên gia pháp luật đã đưa vào Nghị định mới quy định về 5 loại tài liệu quy định cần phải có trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 15 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP thì doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm và các bên có liên quan để thu thập 01 bộ hồ sơ bồi thường bảo hiểm gồm:

- Tài liệu liên quan đến xe, người lái xe (Bản sao công chứng hoặc Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính) do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp;

- Tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng (Bản sao của các cơ sở y tế hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính) do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp;

- Tài liệu chứng minh thiệt hại đối với tài sản do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp;

- Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan Công an do doanh nghiệp bảo hiểm thu thập trong các vụ tai nạn gây tử vong đổi với bên thứ ba và hành khách, bao gồm: Thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông hoặc Thông báo kết luận điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông.

- Biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm lập được thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

Việc quy định cụ thể và rõ ràng như trên đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người có liên quan trong việc bồi thường thiệt hại, như vậy với quy định mới này, việc tham gia bảo hiểm sẽ trở nên dễ dàng đối với người tham gia giao thông, sẽ không còn tâm lý e ngại thủ tục phiền hà, người tham gia giao thông sẽ cởi mở hơn, chủ động trong việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

P.A