Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Triển khai bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới qua hình thức điện tử
Ngày đăng: 03/12/2021
Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ đã tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) được phép cấp và các cá nhân, tổ chức có thể sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) điện tử đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới trong lưu thông bên cạnh GCNBH bắt buộc bản cứng (giấy).

 Theo đó tại Khoản 4, Điều 6, Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định: “Trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều này” và tại Khoản 3, Điều 20 quy định doanh nghiệp phải có nghĩa vụ: “Tích hợp tính năng tra cứu Giấy chứng nhận bảo hiểm trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm, cho phép cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát và bên mua bảo hiểm, người được Bảo hiểm tra cứu, xác minh thời hạn và hiệu lực bảo hiểm của Giấy chứng nhận bảo hiểm”.

Nghị định 03/2021/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) được phép cấp và các cá nhân, tổ chức có thể sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) điện tử đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới trong lưu thông bên cạnh GCNBH bắt buộc bản cứng (giấy). Kể từ ngày 01/03/2021 các Doanh  nghiệp bảo hiểm hội viên của Hiệp hội đã thực hiện cấp GCNBH điện tử đối với bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới. Chủ xe cơ giới tra cứu GCNBH điện tử thông qua các hình thức, cụ thể như sau:

 + Dùng các ứng dụng quét Qr code cho điện thoại iphone hoặc android, sử dụng tính năng quét Qr code trên Zalo hoặc dùng công cụ chụp ảnh của iphone để quét tra cứu thông  tin. Hoặc:

+ Truy cập vào cổng thông tin điện tử của các DNBH (được công bố trên giấy chứng  nhận bảo hiểm điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm) để tra cứu bảo hiểm BB TNDS thông qua các trình duyệt web trên điện thoại như: safari, chrome, firefox.

Cách tra cứu như sau: 
Mã QR trên GCNBH bắt buộc TNDS của các DNBH có hình thức như sau:
Đây là một ví dụ mã QR của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Cách 1: Dùng Zalo quét Qrcode (QR) in trên giấy chứng nhận bảo hiểm:

Bước 1: Mở Zalo => Bước 2: Màn hình quét Qrcode xuất hiện =>Bước 3: Màn hình xác nhận xuất hiện --> chọn Đồng ý
Bước 4: Kết quả tra cứu xuất hiện

Cách 2: Dùng công cụ chụp ảnh của iphone

 Bước 1: Chọn công cụ chụp ảnh (camera) => Bước 2: Quét vào vùng mã QR cần tra cứu trên GCNBH điện tử => Bước 3: Kết quả tra cứu xuất hiện

Hoàng Yên