Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / 24h của Cảnh sát giao thông
Tăng cường kiểm tra điều lệnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác
Ngày đăng: 23/11/2021
Với khẩu hiệu “Kỷ luật nghiêm – Tham mưu tốt – Nghiệp vụ giỏi”, việc chấp hành điều lệnh, tăng cường huấn luyện quân sự, võ thuật luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng thường xuyên, quan tâm chỉ đạo. Gắn liền với việc thực hiện là trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát và nêu gương của lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, trong đó góp phần lớn là công tác kiểm tra, chấn chỉnh của Tổ điều lệnh bán chuyên trách.

Ý thức được việc duy trì kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh CAND có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, “có kỷ luật mới có sức mạnh”, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông từng bước hiện đại, chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trong tình hình mới, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng thường xuyên ban hành nhiều nội dung, kế hoạch, chương trình, quán triệt tại các cuộc giao ban, hội nghị nhằm chỉ đạo, hướng dẫn, tạo chuyển biến mạnh mẽ việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, quân sự, võ thuật, chấp hành quy trình công tác trong Công an nhân dân.

Một trong những biện pháp duy trì việc chấp hành điều lệnh CAND của CBCS là nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ điều lệnh bán chuyên trách trong đơn vị. Thời gian qua, Tổ Điều lệnh đã chủ động tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị tổ chức tổ công tác chấp hành điều lệnh CAND. Các lượt tự kiểm tra, chấn chỉnh tập trung vào việc chấp hành điều lệnh; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quy trình, quy chế đơn vị; sắp xếp trật tự, nội vụ, vệ sinh nơi làm việc, phòng ở tại các Đội, Trạm …

Trong quý 4 năm 2021, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều lượt kiểm tra điểm danh quân số trực ban, trực chiến, trực ngoài giờ hành chính, kiểm tra trật tự nội vụ vệ sinh tại đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy việc thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của các Đội, Trạm và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã đi vào nề nếp; trật tự vệ sinh phòng làm việc, nơi ăn, ngủ, nghỉ của các đơn vị gọn gàng sạch sẽ; các Đội, Trạm và cán bộ, chiến sĩ luôn ý thức cao trong công tác chấp hành điều lệnh CAND. Từ đó tạo tiền đề cho việc rèn luyện, tu dưỡng theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, ứng xử có văn hóa, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Tại các buổi kiểm tra, Tổ điều lệnh đã lập biên bản, ghi nhận kết quả của các Đội, Trạm, Tổ CSGT được kiểm tra, lập biên bản nhắc nhở, phê bình các trường hợp vi phạm, đồng thời trừ vào điểm thi đua tháng; chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần phục vụ nhân dân.

Tổ điều lệnh bán chuyên trách Phòng PC08 Lâm Đồng góp phần nâng cao hiệu quả công tác

Kết quả công tác của Tổ điều lệnh góp phần giúp việc duy trì và chấp hành điều lệnh CAND đã trở thành ý thức tự giác trong mỗi CBCS trong đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực, hạn chế vi phạm trong CBCS. Trong đó, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng CSGT trong mắt người dân. Nhiều năm liên tiếp tập thể Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng được nhận danh hiệu Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND.

Thái An