Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Tăng quyền lợi, giảm thủ tục để hỗ trợ người mua bảo hiểm xe cơ giới
Ngày đăng: 22/02/2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP (Nghị định 03) quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với nhiều điểm mới; đồng thời Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định này.

Hai văn bản này sẽ đơn giản hóa thủ tục hồ sơ bồi thường, cũng như tăng mức bồi thường bảo hiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tham gia bảo hiểm xe cơ giới.

Nếu như theo quy định tại Nghị định 103/2008/NĐ-CP, tất cả các vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phải thu thập Bản sao 5 loại tài liệu của cơ quan có thẩm quyền, thì tại Nghị định 03, các DNBH chỉ phải thu thập tài liệu của cơ quan công an trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với bên thứ ba và hành khách. Các vụ tai nạn khác, DNBH chỉ cần lập Biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại thống nhất giữa DNBH với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

Đồng thời, Nghị định 03 đã cắt giảm 1/5 tài liệu liên quan đến cơ quan công an (các tài liệu khác có liên quan đến vụ tai nạn); đồng thời, cắt giảm 2/5 tài liệu liên quan đến thiệt hại về sức khỏe, tính mạng (giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật). Nghị định mới chỉ còn 3 tài liệu: Giấy chứng nhận thương tích; hồ sơ bệnh án; trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử.

Việc cắt giảm các loại hồ sơ, giấy tờ cần phải thu thập theo hồ sơ bồi thường có tác động tích cực về mặt kinh tế, giảm chi phí liên quan đến việc tổ chức giải quyết bồi thường đối với cả bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và DNBH (cả hai chủ thể này đều có trách nhiệm thu thập các tài liệu liên quan của hồ sơ bồi thường).

Về mặt xã hội, việc cắt giảm hồ sơ cũng sẽ rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường, góp phần phát huy hơn nữa tính an sinh, xã hội của bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, góp phần hỗ trợ cho nạn nhân, chủ xe kịp thời khắc phục hậu quả tai nạn để nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất kinh doanh.

Nghị định 03 giao Bộ Tài chính quy định mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới và Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTC trong đó có hướng dẫn quy định này. Để vừa bảo đảm mục đích, tính chất của bảo hiểm bắt buộc, vừa đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong điều chỉnh mức trách nhiệm, bù đắp các chi phí trên khi có thay đổi, biến động, Nghị định 03 đã bổ sung quy định: Căn cứ chi phí thực tế về giá dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc y tế và chi phí khắc phục thiệt hại đối với tài sản, Bộ Tài chính quy định mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 04 điều chỉnh thay đổi mức trách nhiệm bảo hiểm so với mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC.

Theo đó, Thông tư 04 đã nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra từ 100 triệu đồng/1 người/1 vụ, lên 150 triệu đồng cho 1 người trong một vụ tai nạn. Đồng thời, Thông tư cũng giữ nguyên mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản: 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn đối với thiệt hại do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra; 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn đối với thiệt hại do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.

Về phí bảo hiểm, Nghị định 03 đã giao Bộ Tài chính quy định mức phí bảo hiểm căn cứ trên số liệu thống kê nhằm bảo đảm khả năng thanh toán của DNBH, tương ứng với mức trách nhiệm bảo hiểm và mức độ rủi ro để đáp ứng cơ bản chi phí về khám, điều trị đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và chi phí khắc phục thiệt hại đối với tài sản.

Đồng thời, Nghị định quy định căn cứ vào lịch sử tai nạn giao thông và năng lực chấp nhận rủi ro, DNBH được chủ động xem xét tăng phí bảo hiểm mức tăng tối đa 15% tính trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định, nhằm thực hiện lộ trình tính phí bảo hiểm theo rủi ro cụ thể của từng xe cơ giới.

Mặc dù, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng được nâng lên, tuy nhiên, Thông tư số 04 quy định phí bảo hiểm về cơ bản vẫn giữ nguyên như quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC.

Thông qua các sửa đổi, hoàn thiện quy định liên quan đến phí bảo hiểm gắn với rủi ro của từng phương tiện sẽ tăng cường vai trò công cụ kinh tế của chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, điều chỉnh hành vi của người tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tư, an toàn giao thông.

H.L