Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Người tốt việc tốt
Cảnh sát đường thủy Hải Phòng hỗ trợ người dân làm căn cước công dân
Ngày đăng: 22/06/2021
Thực hiện Chủ trương của Chính phủ về làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử và Chỉ đạo của BCA, Giám đốc CATP Hải Phòng về đẩy mạnh công tác làm CCCD, thời gian vừa qua, lực lượng Cảnh sát Đường thủy đã tăng cường cho các đơn vị quận huyện để thực hiện làm CCCD lưu động, đến từng địa bàn khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, tổ chức làm thủ tục cấp CCCD cho bà con.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Đường thủy Hải Phòng k quản ngại khó khăn vất vả, đến từng gia đình có ng già neo đơn, người dân có hoàn cảnh đặc biệt để tổ chức làm thủ tục cấp căn cước.
Hưởng ứng các phong trào thi đua do BCA và Giám đốc CATP phát động, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Đường thủy Hải Phòng ra sức thi đua thực hiện “mỗi ngày làm một việc tốt” thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực công tác.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đường thủy Hải Phòng vì nhân dân phục vụ, mỗi ngày làm một việc tốt:

 

Phương Thảo