Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Hoạt động lãnh đạo
Đảng ủy Cục CSGT học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng: 09/05/2021
Ngày 06/5, Đảng ủy Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục CSGT. PGS-TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết tới các Đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Cục CSGT (112 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) và 03 đầu cầu gồm: Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội; Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh

Các đồng chí lãnh đạo tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh, với tinh thần “Đoàn Kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Cục nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên Cục CSGT cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phải gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là kết hợp thực hiện tốt nhiệm vụ của lực lượng Công an trong phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CSGT.

Sau hội nghị này, các Đảng bộ, chi bộ cần có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến đảng viên, CBCS của đơn vị, nhằm bảo đảm mọi CBCS Công an đều có nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng để quán triệt và vận dụng tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác và tu dưỡng, rèn luyện.

Tiếp đó, các đại biểu đã trực tiếp nghe nội dung các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và “Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”, “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025” và chuyên đề “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030” do PGS-TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Đức Thuận