Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Xử phạt lỗi Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự và Giấy chứng nhận đăng kiểm hết hạn
Ngày đăng: 10/10/2020
Bạn Lê Thị Phê ở Hòa Bình hỏi: Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe ô tô nhưng đã hết hạn thì bị xử phạt như thế nào

Ban biên tập xin trả lời như sau:

Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định xe ô tô bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo và các loại xe tương tự ô tô khác khi tham gia giao thông đường bộ phải được kiểm tra định kỳ chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đồng thời chủ phương tiện phải có trách nhiệm đảm bảo, duy trì tính an toàn của phương tiện theo tiêu chuẩn quy định giữa hai kỳ kiểm định. Theo đó khi chủ phương tiện không cho xe đi kiểm định để được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định đúng thời hạn được xác định là vi phạm luật giao thông đường bộ.

Tại khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:

- Đăng ký xe;

- Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này;

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này;

- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

 Trong trường hợp xe ô tô có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và Giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự đã hết hạn  khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt như sau:

Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) quy định:

Đối với người điều khiển phương tiện

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô

có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc). Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc). Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;

Đối với chủ phương tiện

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) tham gia giao thông;

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) tham gia giao thông;

Ngoài ra tại Điều 80, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về thủ tục xử phạt đối với chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ thì người điều khiển xe hết hạn đăng kiểm đồng thời là chủ phương tiện sẽ sẽ bị phạt với lỗi chủ phương tiện trực tiếp điều khiển xe hết hạn đăng kiểm sẽ bị phạt  cụ thể như sau:

- Nếu Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn dưới 01 tháng ( kể cả rơ móoc và sơ mi rơ móoc) sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng; đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

- Nếu Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên ( kể cả rơ móoc và sơ mi rơ móoc) sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Trường hợp Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự đã hết hạn sẽ bị xử phạt lỗi không có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự, mức phạt như sau:

- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực (điểm b khoản 4 Điều 21).

BBT