Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Nghĩa vụ của chủ xe cơ giới
Ngày đăng: 17/04/2020

Song hành cùng những quyền lợi được hưởng, chủ xe cơ giới có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC. Theo đó, chủ xe cơ giới phải tham gia và thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định. Khi mua bảo hiểm, chủ xe cơ giới phải cung cấp đầy đủ và trung thực những nội dung đã được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Điều 17, Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định rõ về điều đo. Xem clip tại đây.