Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Clip hướng dẫn quy định Phí bảo hiểm
Ngày đăng: 16/05/2020

Phí bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm để duy trì hợp đồng. Phí bảo hiểm có thể nộp một lần ngay sau khi ký hợp đồng hoặc có thể nộp định kỳ hàng tháng/quý/ năm. Nộp một lần sau khi ký hợp đồng sẽ phải đóng góp ít hơn so với tổng số chi phí đóng góp hàng kỳ theo năm. Vì hiệu quả đầu tư của việc đóng phí một lần cao hơn và chi phí quản lý sẽ thấp hơn.

Nguyên tắc tính phí bảo hiểm sẽ dựa trên công thức cân bằng giữa trách nhiệm của công ty bảo hiểm và trách nhiệm của người mua bảo hiểm tính tại thời điểm ký kết hợp đồng giữa 2 bên.

Xem clip hướng dẫn tại đây.