Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Bổ sung nhiều nghĩa vụ đối với doanh nghiệp bảo hiểm
Ngày đăng: 25/10/2020
Nhằm nâng cao vai trò chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong chi trả bồi thường bảo hiểm, kiểm soát, phòng chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm và phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 103/2008/NĐ-CP đã bổ sung nhiều nghĩa vụ đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

Dự thảo Nghị định quy định doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) có quyền giảm trừ 5% số tiền bồi thường đối với thiệt hại về tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thông báo tai nạn cho DNBH theo quy định hoặc không thực hiện nghĩa vụ thông báo trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm. 

Đồng thời, dự thảo Nghị định quy định DNBH được quyền yêu cầu Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hoàn trả số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường đối với các trường hợp thiệt hại không thuộc phạm vi bồi thường và trường hợp khoản tiền tạm ứng vượt mức bồi thường bảo hiểm theo quy định.

Cùng với đó, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết thêm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, đồng thời đảm bảo kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ, tăng cường hiệu lực hiệu quả triển khai thực hiện chính sách, bên cạnh việc kế thừa các quy định hiện hành, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định về nghĩa vụ của DNBH. 

Theo đó, tại Điều 20, dự thảo Nghị định đã quy định, DNBH phải có nghĩa vụ thiết lập, duy trì hoạt động 24 giờ/7 ngày đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm. Mặt khác, DNBH phải có nghĩa vụ tích hợp tính năng tra cứu Giấy chứng nhận bảo hiểm trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của DNBH, nhằm hỗ trợ cơ quan có chức năng và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm tra cứu, xác minh thời hạn và hiệu lực bảo hiểm của Giấy chứng nhận. 

Cùng với đó, DNBH có nghĩa vụ, kịp thời hướng dẫn bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm các biện pháp đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm; kịp thời thực hiện việc giám định tổn thất khi nhận được thông báo về tai nạn.

BBT