Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Lưu ý khi mua bảo hiểm TNDS?
Ngày đăng: 16/04/2020
Bạn Nguyễn Duy Tuấn ở Bắc Giang có hỏi: tôi mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự ở đại lý bảo hiểm thì được hướng dẫn chỉ cần nộp tiền là được mua bảo hiểm, nhân viên bảo hiểm sẽ ghi thông tin cho tôi. Tôi xin hỏi làm như vậy có đảm bảo hợp đồng bảo hiểm đúng quy định không?

Ban biên tập xin trả lời bạn như sau:

Với tất cả các hình thức ký kết hợp đồng, bạn nên tự mình khai thông tin, kiểm tra thông tin chính xác trước khi ký kết.

Đối với hợp đồng bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới, tại Điều 6, Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 quy định Quy tắc, Điều Khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định: Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự duy nhất giữa chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm. Mỗi xe cơ giới được cấp 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm. Chủ xe cơ giới bị mất Giấy chứng nhận bảo hiểm phải có văn bản đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm (nơi đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm) cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã thanh toán phí bảo hiểm hoặc cam kết thanh toán phí bảo hiểm theo quy định.

Mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Như vậy bạn cần nộp phí bảo hiểm theo quy định để được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm, bạn kiểm tra lại thông tin và xác nhận với nhân viên bán bảo hiểm để đảm bảo giấy chứng nhận chính xác các thông tin của bạn.

Đối với nhân viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, theo quy định của pháp luật, cần phải có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm. Điều này được pháp luật quy định rất cụ thể.

Tại Điều 19 Luật số 24/2000/QH10 về kinh doanh bảo hiểm quy định  trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm; bên mua bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm. Các bên chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin đó. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm giữ bí mật về thông tin do bên mua bảo hiểm cung cấp.

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm có một trong những hành vi sau đây:

- Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường;

- Không thực hiện các nghĩa vụ trong việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật này.

Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm do việc cung cấp thông tin sai sự thật.

Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 quy định Quy tắc, Điều Khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũng quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm (Điều 19) trong việc cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và giải thích rõ Quy tắc, Điều Khoản và biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm như sau:

Phải bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo đúng Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo của chủ xe cơ giới về sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số tiền chênh lệch cho chủ xe cơ giới.

Phải tổ chức tuyên truyền rộng rãi về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và giải thích rõ Quy tắc, Điều Khoản và biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho chủ xe cơ giới.

Phải sử dụng mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm theo quy định để cấp cho chủ xe cơ giới.

Như vậy, bạn nên cẩn trọng trong việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, kiểm tra chính xác các thông tin có liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trong trường hợp phát sinh trách nhiệm bảo hiểm, bạn sẽ yên tâm bởi có doanh nghiệp bảo hiểm chia sẻ cùng bạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với bên thứ ba.

BBT