Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Dự thảo Nghị định về bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP
Ngày đăng: 06/11/2020
Nhằm nâng cao số người tham gia bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới trong thời gian tới, đồng thời khắc phục những vướng mắc khó khăn, hoàn thiện chính sách, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP.

Dự thảo Nghị định có 7 điểm mới nhằm hoàn thiện chính sách về loại hình bảo hiểm này đó là: Đơn giản hóa thủ tục hồ sơ bồi thường; Tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm; Tăng cường giám sát hậu kiểm, phòng chống gian lận bảo hiểm; Mở rộng đối tượng và nâng mức chi hỗ trợ nhân đạo; Tăng cường công tác tuyên truyền và Giám sát, thanh tra, kiểm tra định kỳ. 

Chi tiết nội dung Dự thảo Nghị định tải tại đây