Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Hoạt động lãnh đạo
Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng ủy Cục CSGT
Ngày đăng: 15/02/2020
Ngày 13/02, Cục CSGT tổ chức tập huấn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Cục, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Bí Thư Đảng ủy, Cục trưởng CSGT dự, chỉ đạo và chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục và gần 50 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Cục; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc cơ sở; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Bí Thư Đảng ủy, Cục trưởng CSGT chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Bí Thư Đảng ủy, Cục trưởng nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII; năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 02/9, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo An của Liên hiệp quốc. Đảng và Nhà nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra và chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Cục, Đảng ủy Cục CSGT đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 01-TTr/ĐUCA của Đảng ủy CATW về Đại hội Đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn bản quy định, hướng dẫn phục vụ cho công tác chuẩn bị Đại hội; đã ban hành Kế hoạch, thành lập các Tiểu ban để chỉ đạo tiến hành Đại hội. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và ngay sau Hội nghị tập huấn của Bộ, Đảng ủy Cục CSGT đã chủ động có Kế hoạch tổ chức tập huấn cho các cấp ủy Đảng trực thuộc.

“Việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Cục là hết sức cần thiết nhằm thông qua lớp tập huấn này tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc hơn các quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Đảng ủy CATW; đồng thời bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, phương pháp tham mưu, kỹ năng tổ chức, điều hành Đại hội Đảng các cấp cho đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ làm công tác đảng của các Đảng bộ, Chi bộ; góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Cục”, đồng chí Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Phương, Phó Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban tổ chức Trung ương giảng bài tập huấn.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục CSGT, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng yêu cầu các học viên nghiên cứu kỹ các nội dung của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương, tổ chức quán triệt tới từng đảng viên trong đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở một cách sâu sắc và cụ thể trong buổi sinh hoạt chi bộ gần nhất để làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp được tổ chức thành công, tốt đẹp.

Lớp tập huấn được diễn ra trong một ngày, do các giảng viên là lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an giảng dạy với các chuyên đề: Quan điểm chỉ đạo, yêu cầu và những công tác trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy CATW về đại hội đảng các cấp trong CAND; Hướng dẫn nội dung, quy trình công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp gồm: Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác nhân sự cấp ủy, công tác tổ chức đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng; Hướng dẫn nội dung, chương trình, trang trí khánh tiết, trang phục, các tình huống... cho đại hội đảng các cấp trong Cục CSGT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí đại biểu, lãnh đạo tại buổi lễ.

Ngay sau lễ khai giảng, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Hoài Phương, Phó Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban tổ chức Trung ương giới thiệu về các văn kiện liên quan đến công tác tổ chức Đại hội và hướng dẫn một số điểm cần chú ý khi tổ chức Đại hội Đảng các cấp như việc xây dựng kế hoạch; các yêu cầu về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp; công tác xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội và lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự; những điểm mới trong quy chế bầu cử… Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi và được giải đáp thắc mắc về các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Minh Hải