Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản nhà nước  

Về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Ngày đăng: 15-11-2022
Số hiệu: Nghị quyết 73/2022/QH15
Người ký: Vương Đình Huệ
Cơ quan ban hành: Văn bản nhà nước
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản: Văn bản Quản lý nhà nước

Văn bản pháp luật ATGT