Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản nhà nước  

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Ngày đăng: 13-06-2023
Số hiệu: Chỉ thị 23-CT/TW
Người ký: Trương Thị Mai
Cơ quan ban hành: Văn bản nhà nước
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản: Văn bản Quản lý nhà nước