Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản Bộ Công an  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thô

Ngày đăng: 05-06-2022
Số hiệu: Thông tư 15/2022/TT-BCA
Người ký: Tô Lâm
Cơ quan ban hành: Văn bản Bộ Công an
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Văn bản Quản lý nhà nước

Văn bản pháp luật ATGT