Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản nhà nước  

Luật Xử lý vi phạm hành chính (hợp nhất năm 2020)

Ngày đăng: 30-12-2021
Số hiệu: Văn bản hợp nhất số: 31/VBHN-VPQH
Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Cơ quan ban hành: Văn bản nhà nước
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực văn bản: Văn bản Quản lý nhà nước

Văn bản pháp luật ATGT