Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản Bộ Công an  

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày đăng: 28-05-2021
Số hiệu:
Người ký:
Cơ quan ban hành: Văn bản Bộ Công an
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Biểu mẫu đăng ký xe