Trang chủ
   

Thông báo số điện thoại đường dây nóng và trực ban

2018-12-31 10:06:00

Cục CSGT thông báo cho các cơ quan, tổ chức, quần chúng nhân dân nắm được số điện thoại đường dây nóng và số điện thoại trực ban.

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông xin thông báo:

- Từ ngày 15/11/2018, việc  tiếp nhận tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng trong lực lượng Cảnh sát giao thông được thực hiện qua số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an: 06923.42593.

- Việc tiếp nhận các thông tin phản ánh về TTATGT qua số điện thoại trực ban của Cục Cảnh sát giao thông, điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67 tiếp tục được thực hiện bình thường.

Cục Cảnh sát giao thông xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân biết, liên hệ.

Cục CSGT

Đăng ký, khai báo xe