Trang chủ
   

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CƠ QUAN

2015-01-09 01:42:00

  

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, sau khi báo cáo, được Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý, Cục Cảnh sát giao thông xin thông báo:

 Bộ Công an đã hợp nhất Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và Cục Cảnh sát đường thủy thành Cục Cảnh sát giao thông. Do vậy, tên gọi chính thức từ ngày 01/01/2015 sẽ là:

CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG, BỘ CÔNG AN

Địa chỉ trụ sở làm việc chính: số 112 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 069.42608; 04.39423011 (từ ngày 01/3/2015 là 024.39423011).

Fax: 04.38220885 (từ ngày 01/3/2015 là 024.38220885).

Website: www.csgt.vn.

Cục Cảnh sát giao thông xin trân trọng thông báo.

Đăng ký, khai báo xe