Trang chủ
   

Bình Dương: Tổ chức ký kết bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa

2024-06-03 15:10:48

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương tổ chức ký kết, triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tham gia ký kết có đại diện các Cơ quan quản lý đường thuỷ nội địa; Thanh tra Sở GTVT Bình Dương; Chi cục Đăng kiếm số 6; Phòng Quản lý phương tiện và người lái; Đại diện Phòng Quản lý đô thị các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Bình Dương: Tổ chức ký kết bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa

Tại lễ ký kết, các đơn vị đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp, góp phần thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông đường thuỷ của người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật; xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông đường thuỷ, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông đường thuỷ trong Nhân dân; kiềm chế TNGT, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Kiều Ngân

Đăng ký, khai báo xe