Trang chủ
   

Bộ Công an phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số ô tô phiên thứ 4

2024-06-03 14:57:29

Ngày 23/5, Cục CSGT cho biết, Bộ Công An vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô phiên đấu giá lần thứ 4, với tổng số 339.780 biển số.

Dự kiến, danh sách biển số sẽ được niêm yết công khai kể từ ngày 25/5. 

Vẫn theo kế hoạch được phê duyệt, giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số. Bước giá là 5 triệu đồng.

Bộ Công an phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số ô tô phiên thứ 4

Trong phiên đấu giá thứ 4 này, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục là tổ chức đấu giá tài sản, theo lựa chọn của Bộ Công an. Các cuộc đấu giá biển số xe ô tô sẽ được quản lý, giám sát bởi Cục CSGT Bộ Công an.

Người dân, tổ chức có nhu cầu đấu giá biển số xe ô tô cần truy cập vào Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (https://dgbs.vpa.com.vn).

Đối với mỗi biển số xe ô tô đấu giá thành, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm.

Ngoài thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng trên một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu số "1410123456789" của Bộ Công an mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Mỹ Đình (Hà Nội). Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Cục CSGT thông báo để các cá nhân, tổ chức biết, tham gia đấu giá.

Tuấn Nguyên

 

Đăng ký, khai báo xe