Trang chủ
   

Phổ biến pháp luật về TTATGT cho cán bộ Hội nông dân tỉnh Kiên Giang

2024-05-15 10:53:01

Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tham gia hội nghị có gần 130 hội viên là phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã phường, thị trấn và chi hội trưởng Hội Nông dân cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tại hội nghị, các hội viên đã được báo cáo viên phòng Cảnh sát giao thông thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đồng thời phổ biến các nội dung như: Phổ biến Luật giao thông đường bộ 2008, các nội dung cơ bản của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không dân dụng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/04/2023 của thủ tướng chính phủ về “Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”; Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với các nội dung: hành vi vi phạm, mức xử phạt; Phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đã xảy ra và đề ra các giải pháp phòng, tránh, giúp người tham gia giao thông được an toàn.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục TTATGT cho cán bộ hội nông dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  

Hội nghị là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của cán bộ, hội viên Nông dân. Các đại biểu sau khi tham gia hội nghị sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền vận động người thân, bạn bè, hội viên chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, qua đó góp phần kiềm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Thanh Hương

Đăng ký, khai báo xe