Trang chủ
   

Thu dọn đinh vít đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trên đường

2024-02-23 15:08:19

Từ thông tin quần chúng Nhân dân cung cấp tại Đại lộ Lê lợi - đoạn đường khu Quảng trường Nhân dân và đường bao quanh quảng trường có rất nhiều đinh vít và đinh bê tông đóng xuống mặt đường, số lượng rất lớn, một số đã bật ra gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, gây mất an toan giao thông, Chi đoàn và Hội phụ nữ Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động lực lượng, công cụ hỗ trợ và các phương tiện tổ chức rà soát cậy nhổ đinh vít để đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

Theo đó ngày 21/02, từ thông tin quần chúng Nhân dân cung cấp tại Đại lộ Lê lợi - đoạn đường khu Quảng trường Nhân dân và đường bao quanh quảng trường có rất nhiều đinh vít và đinh bê tông đóng xuống mặt đường, số lượng rất lớn, một số đã bật ra gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, gây mất an toan giao thông, Chi đoàn và Hội phụ nữ Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động lực lượng, công cụ hỗ trợ và các phương tiện tổ chức rà soát cậy nhổ đinh vít để đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

CSGT Lai Châu thu dọn đinh vít đảm bảo TTATGT tại Quảng trường Nhân dân tỉnh

Quần chúng Nhân dân cung cấp thêm đã rất nhiều xe, cả xe ô tô và xe máy đã bị “dính đinh” tại khu vực này. Xác minh thêm đây là số lượng đinh do các doanh nghiệp tổ chức sự kiện trong quá trình tác nghiệp đã đóng xuống nền đường, sau khi hoàn thành chương trình họ không tổ chức cậy nhổ. Qua đây kiến nghị với các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp tổ chức sự kiện sau khi tổ chức xong các chương trình, sự kiện thì rà soát cậy nhổ số lượng đinh, hoàn trả mặt đường an toàn để đảm bảo an toàn giao thông cho Nhân dân đi lại.

Sùng Thị Dính

Đăng ký, khai báo xe