Trang chủ
   

Bộ câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe trong CAND

2023-05-16 15:29:57

Từ ngày 1/6/2023, Cục CSGT sẽ tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô trong lực lượng CAND theo Bộ câu hỏi lý thuyết mới.

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT về việc triển khai nâng cấp phần mềm Bộ câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe trong CAND, Phòng Hướng dẫn, đào tạo, sát hạch, quản lý giấy phép của người điều khiển phương tiện giao thông (Phòng 6) đã cơ bản hoàn thành việc cài đặt, kết nối, hiệu chỉnh phần mềm và cơ sở dữ liệu tại Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trong CAND, dự kiến từ ngày 01/6/2023 sẽ tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô theo Bộ câu hỏi mới.

Cục CSGT đăng tải Bộ câu hỏi lý thuyết sát hạch trong CAND để thuận tiện cho CBCS các đơn vị, địa phương ôn luyện lý thuyết sát hạch lái xe.

Để tải Bộ câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe ô tô bấm vào đây, để tải Bộ câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe mô tô bấm vào đây. Hoặc truy cập vào địa chỉ https://www.csgt.vn/vanbanphapluat/252/Bo-cau-hoi-ly-thuyet-sat-hach-lai-xe-oto-trong-CAND.html để tải về Bộ câu hỏi sát hạch xe lái xe ô tô và https://www.csgt.vn/vanbanphapluat/251/Bo-cau-hoi-ly-thuyet-sat-hach-lai-xe-mo-to-trong-CAND.html để tải về Bộ câu hỏi sát hạch lái xe mô tô.

BBT

Đăng ký, khai báo xe