Trang chủ
   

TNGT Tết Quý Mão 2023 giảm so với trước thời điểm diễn ra dịch Covid-19

2023-01-26 11:53:45

Phân tích tình hình TNGT trong 07 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023 (từ 29 Tết đến 5 Tết Quý Mão) cho thấy TNGT đã giảm cả ba tiêu chí số vụ, số người chêt và người bị thương với thời điểm Tết Nguyên đán 2019 (trước khi diễn ra dịch Covid-19).

Cụ thể trong 07 Ngày Tết Quý Mão 2023 (từ 20/1 - 26/1) toàn quốc xảy ra 152 vụ TNGT, làm 89 người tử vong, bị thương 111 người. So sánh với cùng kỳ 07 Ngày Tết năm 2022, TNGT giảm 12 vụ (-7,32%), giảm 03 người chết (-3,26%), tăng 08 người bị thương (+7,77%). So sánh với 07 Ngày Tết năm 2019 (thời gian trước dịch Covid), TNGT giảm 71 vụ (-31,84%), giảm 51 người chết (-36,43%), giảm 101 người bị thương (-47,64%).
Trong đó:
Đường bộ: xảy ra 147 vụ TNGT, chết 85 người, bị thương 109 người. So sánh với 07 Ngày Tết năm 2022, giảm 15 vụ (-9,26%), giảm 06 người chết (-6,59%), tăng 07 người bị thương (+6,86%); So sánh với 07 Ngày Tết năm 2019 (thời gian trước dịch Covid), giảm 72 vụ (-32,88%), giảm 54 người chết (-38,85%), giảm 100 người bị thương (-47,85%).
Đường sắt: xảy ra 04 vụ, làm chết 04 người, bị thương 01 người; So sánh với 07 Ngày Tết năm 2022 tăng 02 vụ, tăng 03 người chết; so sánh với 07 Ngày Tết năm 2019 số vụ không tăng không giảm, tăng 03 người chết, giảm 02 người bị thương.
Đường thủy: Xảy ra 01 vụ tại An Giang, làm bị thương 01 người; So sánh với 07 Ngày Tết năm 2022 tăng 01 vụ, tăng 01 người bị thương; so sánh với 07 Ngày Tết năm 2019 tăng 01 vụ, tăng 01 người bị thương.
Hiện trường vụ TNGT liên hoàn ngày 18/1 tại Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội.

Phân tích các vụ TNGT đường bộ cho thấy

1. Về tuyến đường
- Tuyến cao tốc xảy ra 02 vụ (1,36%), làm bị thương 02 người.
- Tuyến quốc lộ xảy ra 45 vụ (30,61%), chết 32 người, bị thương 26 người.
- Tuyến tỉnh lộ xảy ra 28 vụ (19,05%), chết 15 người, bị thương 22 người.
- Tuyến đường huyện xảy ra 38 vụ (25,85%), chết 19 người, bị thương 31 người.
- Tuyến đường xã xảy ra 15 vụ (10,20%), chết 08 người, bị thương 15 người.
- Tuyến đường khác hoặc chưa cập nhật thông tin: 19 vụ (12,93%), chết 11 người, bị thương 13 người.
- Tuyến Quốc lộ 1A: xảy ra 07 vụ, chết 05 người, bị thương 05 người. So với cùng kỳ 7 ngày Tết năm 2022, giảm 07 vụ, giảm 04 người chết, giảm 03 người bị thương; so với 07 ngày Tết năm 2019, giảm 12 vụ, giảm 07 người chết, giảm 11 người bị thương.
2. Về thời gian
TNGT xảy ra nhiều vào khung giờ người dân tập trung tham gia giao thông, đi chơi Tết nhiều: từ 0-2h; 14-16h và từ 18-22h; riêng 8 giờ trong khung giờ này xảy ra 83 vụ (chiếm 56,46% về số vụ), làm chết 55 người (chiếm 64,71% về số người chết), bị thương 60 người (chiếm 55,05% về số người bị thương).
3. Phân loại TNGT
- TNGT đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra. So với cùng kỳ 07 ngày Tết năm 2022 số vụ không tăng, không giảm; so với cùng kỳ 07 ngày Tết năm 2019, giảm 02 vụ, giảm 06 người chết, giảm 03 người bị thương.
- TNGT rất nghiêm trọng xảy ra 02 vụ, làm chết 04 người. So với 07 ngày Tết năm 2022, giảm 06 vụ, giảm 12 người chết, giảm 03 người bị thương; so với 07 ngày Tết năm 2019, giảm 01 vụ, giảm 02 người chết.
- TNGT nghiêm trọng xảy ra 87 vụ, làm chết 81 người, bị thương 41 người. So với 07 ngày Tết năm 2022, giảm 08 vụ, tăng 06 người chết, tăng 25 người bị thương; so với 07 ngày Tết năm 2019, giảm 42 vụ, giảm 46 người chết, tăng 08 người bị thương.
- TNGT ít nghiêm trọng, va chạm giao thông xảy ra 58 vụ, bị thương 68 người. So với 07 ngày Tết năm 2022, giảm 01 vụ, giảm 15 người bị thương; so với 07 ngày Tết năm 2019, giảm 27 vụ, giảm 105 người chết.
4. Phương tiện liên quan trong các vụ TNGT
Công an các địa phương đã cập nhật thông tin của 253 phương tiện liên quan trong 147 vụ TNGT đường bộ, trong đó:
- Mô tô, xe máy: 174 phương tiện, chiếm tỉ lệ 68,77%;
- Ô tô con: 37 phương tiện, chiếm tỉ lệ 14,62%;
- Ô tô khách: 12 phương tiện, chiếm tỉ lệ 4,74%;
- Ô tô tải, sơ mi rơ mooc: 23 phương tiện, chiếm tỉ lệ 9,09%;
- Xe thô sơ và phương tiện đường bộ khác: 07 phương tiện, chiếm tỉ lệ 2,77%.
Có thể thấy tỉ lệ ô tô tải, sơ mi rơ mooc liên quan trong các vụ TNGT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là 9,09% giảm sâu so với tỉ lệ TNGT liên quan đến loại phương tiện này Tết Nguyên đán năm 2022 và trong cả năm 2022 (năm 2022, loại ô tô tải, sơ mi rơ mooc liên quan trong các vụ TNGT chiếm tỉ lệ trung bình 25%). Tỉ lệ mô tô, xe máy liên quan trong các vụ TNGT vẫn ở mức cao: 68,77% (năm 2022, các loại mô tô, xe máy liên quan trong TNGT chiếm tỉ lệ trung bình 55,68%).
5. Nguyên nhân xảy ra TNGT 
Đa phần các vụ TNGT đều xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông như: đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; không chú ý quan sát; chuyển hướng không đúng quy định; không chấp hành quy định nhường đường tại nơi giao nhau... Đáng chú ý nguyên nhân TNGT do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia xảy ra đã giảm sâu so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022 và Tết Nguyên đán năm 2019.
Mạnh Hùng
Đăng ký, khai báo xe