Trang chủ
   

Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ở cơ sở, an toàn giao thông đường bộ

2022-03-09 23:18:00

Sáng nay (9-3), Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước chủ trì hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”.

Hai dự án luật này đã được các đại biểu Quốc hội khóa XIV cho ý kiến và đang được chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Đảng, Quốc hội, bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận những vấn đề về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở; nhận diện, làm rõ thực tiễn việc vận động, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở thời gian qua; đề xuất định hướng, giải pháp phát huy vai trò quần chúng bảo đảm ANTT ở cơ sở trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước báo cáo đề dẫn hội thảo.

Các tham luận cũng làm rõ vai trò, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn các huyện biên giới; củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Tham luận của Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nêu rõ, trước yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới, yêu cầu kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước; bảo đảm thực hiện tốt hơn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân và trong điều kiện nước ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Luật Công an nhân dân năm 2018 về xây dựng 4 cấp Công an nhân dân bảo đảm đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại địa bàn cơ sở.

Tham luận của Công an huyện Lộc Ninh khẳng định, việc điều chỉnh lại theo hướng thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách để thành một lực lượng với tên gọi chung, được bố trí thống nhất trên địa bàn xã, thị trấn sẽ góp phần kiện toàn, tinh gọn bộ máy theo chủ trương chung hiện nay cũng như kiện toàn lực lượng để có điều kiện tập trung bảo đảm nguồn lực, cơ sở vật chất, chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở được tốt hơn, thực chất hơn cũng như bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng này được đồng bộ, thống nhất, đầy đủ cơ sở pháp lý. Do đó, sự ra đời của Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là vô cùng cần thiết, phù hợp thực tiễn, yêu cầu, góp phần đảm bảo ANTT và ổn định phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Đại diện Phòng CSGT Bình Phước tham luận tại Hội thảo.

Về Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các tham luận tại hội thảo đã phân tích những ưu điểm khi tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật đường bộ; những điểm mới tác động tích cực của dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với tình hình thực tiễn tại Bình Phước.

Tham luận cũng nhấn mạnh, việc xây dựng dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng thói quen, ý thức tự giác và hình thành văn hóa giao thông hiện đại, đề cao bảo vệ tính mạng con người.

Về sự cần thiết phải tách Luật Giao thông đường bộ thành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật đường bộ, tham luận chỉ ra những hạn chế của Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Trong đó, nêu rõ, luật hiện hành không quy định đầy đủ, cụ thể về các chế định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông liên quan cần bổ sung, như: Giải quyết tai nạn giao thông; tổ chức, chỉ huy, điều khiển giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông, giải quyết các vấn đề ANTT, sự kiện trên các tuyến giao thông; cưỡng chế chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông... Việc quản lý người lái xe chưa gắn với quản lý vi phạm của người tham gia giao thông. Trong nhiều vụ tai nạn giao thông, trách nhiệm chủ yếu thuộc về người lái xe gây tai nạn mà chưa gắn trách nhiệm của các cơ quan đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Từ những vấn đề thực tiễn đặt ra, các đại biểu nhấn mạnh, việc hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, là sự cụ thể hóa Hiến pháp để giải quyết những vấn đề thực tiễn về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình hiện nay và những năm tiếp theo.

Trần Thể

Đăng ký, khai báo xe