VIDEO
CSGT Đà Nẵng, Quảng Nam giúp người dân ứng phó bão số 12
  
(2017-11-07 12:48:00)


Các video khác