Văn bản pháp luật ATGT
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày đăng Tình trạng
1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về Lệ phí trước bạ(Nghị định số 20/2019/NĐ-CP)

13796_nghi dinh 20.pdf
21/02/2019 Còn hiệu lực
2 Đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện(Chỉ thị 04/CT-TTg)

18259_chỉ thị 04 của ttcp về đội mbh 09
05/11/2018 Còn hiệu lực
3 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính(97/2017/NĐ-CP)

5619_nghi đinh 97-2017.docx
18/08/2017 Còn hiệu lực
4 Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định()

7492_chi thi 29-2016-ct-ttg ve xu ly xe het nien h
11/11/2016 Còn hiệu lực
5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về XPVPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt(46/2016/NĐ-CP)

16846_nghị định 46.2016.docx
26/05/2016 Còn hiệu lực
6 83/NQ-CP()

gt//uploads/vanban/pub_dir/2013 83nq phien hop chi
08/07/2013 Còn hiệu lực
7 12/CT-TTg()

gt//uploads/vanban/pub_dir/chi thi 12 cua chnh phu
23/06/2013 Còn hiệu lực
8 Số: 655/CĐ-TTg()

gt//uploads/vanban/pub_dir/congdienso655_128.doc
18/06/2012 Còn hiệu lực
9 34/2010/NĐ-CP()

gt//uploads/vanban/pub_dir/nghi_dinh34_67.doc
02/04/2010 Còn hiệu lực
10 13/2009/TT-BGTVT()

gt//uploads/vanban/pub_dir/tt13bgtvt toc do khoang
17/07/2009 Còn hiệu lực
11 16/2008/NQ-CP()

31/07/2008 Còn hiệu lực
12 16/2008/NQ-CP()

gt//uploads/vanban/pub_dir/nghi quyet cp_53.doc
31/07/2008 Còn hiệu lực
Trang    1   2