Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Video
Tăng cường CBCS, xuồng máy chở lương thực, thực phẩm cho rốn lũ Quảng Bình
Xem tất cả
Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ    /  Cảnh sát giao thông 24/7
Tình hình TTATGT ngày 18/12/2009 Ngày đăng: 18/12/2009 Tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 18/12/2009
Tình hình TTATGT ngày 17/12/2009 Ngày đăng: 17/12/2009 Tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 17/12/2009
Tình hình TTATGT ngày 16/12/2009 Ngày đăng: 16/12/2009 Tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 16/12/2009
Tình hình TTATGT ngày 15/12/2009 Ngày đăng: 16/12/2009 Tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 15/12/2009
Tình hình TTATGT trong tuần từ ngày từ 04/12 đến 10/12/2009 Ngày đăng: 14/12/2009 Tình hình trật tự an toàn giao thông tuần từ 04/12 đến 10/12/2009
Tình hình TTATGT ngày 14/12/2009 Ngày đăng: 14/12/2009 Tình hình trật tự an toàn giao thông ngày trong 03 ngày 12, 13 và14/12/2009
Tình hình TTATGT ngày 11/12/2009 Ngày đăng: 11/12/2009 Tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 11/12/2009
Tình hình TTATGT ngày 10/12/2009 Ngày đăng: 10/12/2009 Tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 10/12/2009
Tình hình TTATGT ngày 09/12/2009 Ngày đăng: 09/12/2009 Tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 09/12/2009
Tình hình TTATGT ngày 08/12/2009 Ngày đăng: 08/12/2009 Tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 08/12/2009
Bản tin an toàn giao thông ngày 07/12/2009 Ngày đăng: 07/12/2009 Trong 3 ngày  05,06 và 07/12/2009Xảy ra 96 vụ TNGT đường bộ, làm chết 93 người, bị thương 44 người. Trong đó:- Đường bộ xảy ra 94 vụ, làm chết 91 người, bị thương 44 người.
Tình hình TTATGT ngày 04/12/2009 Ngày đăng: 04/12/2009 Xảy ra 35 vụ TNGT đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 29 người.
Tình hình TTATGT ngày 03/12/2009 Ngày đăng: 03/12/2009 Xảy ra 33 vụ TNGT, làm chết 29 người, bị thương 24 người.
Tình hình TTATGT ngày 02/12/2009 Ngày đăng: 03/12/2009 Xảy ra 30 vụ TNGT, làm chết 26 người, bị thương 21 người.
Bản tin an toàn giao thông ngày 01/12/2009 Ngày đăng: 01/12/2009 Xảy ra 36 vụ TNGT, làm chết 35 người, bị thương 39 người.
Bản tin an toàn giao thông ngày 30/11/2009 Ngày đăng: 30/11/2009  Tình hình TTATGT: Trong 3 ngày từ 28/11/2009 đến ngày 31/11/2009
Tình hình TTATGT ngày 19/11/2009 Ngày đăng: 19/11/2009 Tình hình TTATGT ngày 19/11/2009
Tình hình TTATGT ngày 18/11/2009 Ngày đăng: 18/11/2009 Tình hình TTATGT ngày 18/11/2009
Tình hình TTATGT ngày 17/11/2009 Ngày đăng: 17/11/2009 Tình hình TTATGT ngày 17/11/2009
Tình hình TTATGT trong 3 ngày 14, 15 và 16/11/2009 Ngày đăng: 16/11/2009 Tình hình Trật tự an toàn giao thông trong 03 ngày từ 14/11 đến 16/11/2009
Trang          401   402   403   404   405   406   407   408   409   410