Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Video
Khảo sát điểm sạt lở trên đường vào Trà Leng
Xem tất cả
Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ    /  An toàn giao thông
Hỗ trợ kịp thời của bảo hiểm sau TNGT: Thể hiện tính nhân văn sâu sắc Hỗ trợ kịp thời của bảo hiểm sau TNGT: Thể hiện tính nhân văn sâu sắc Ngày đăng: 03/01/2014 Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm đối với chủ phương tiện tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đó là khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe...
Trang          51   52   53   54   55   56   57   58   59   60