Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / 24h của Cảnh sát giao thông
Nâng cao văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp cho CSGT
Ngày đăng: 05/07/2019
Ngày 02/7, Phòng CSGT ĐB-ĐS CA TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo về thực trạng và giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý sai phạm và nâng cao văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp của CBCS Cụm thi đua 7 CATP.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đề ra các giải pháp cụ thể để rà soát, đánh giá lại tư tưởng, tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ huy cấp Đội và tương đương, CBCS để từ đó kịp thời chấn chỉnh các trường hợp có biểu hiện ngại khó, ngại khổ, chưa an tâm công tác, chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đã được nhắc nhở, giáo dục nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Qua đó, tăng cường triển khai các giải pháp về phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức cho CBCS, kịp thời phát hiện và uốn nắn đối với những nhận thức lệch lạc, những mầm mống, dấu hiệu dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại đơn vị, kịp thời phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại cơ quan, đơn vị, chú trọng đoàn kết nội bộ, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu để xây dựng đơn vị vững mạnh. Từ đó, đề ra được nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ được giao, hạn chế đến mức thấp nhất sai phạm xảy ra trong CBCS.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Tại Hội thảo đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua 7 CATP (gồm Phòng CS Quản lý hành chính về TTATXH; CS PPCCC và CHCN; CSGT; CS đường thủy; CS cơ động; CS hỗ trợ tư pháp) đã trình bày tham luận về đánh giá thực trạng và giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý sai phạm và nâng cao văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp của CBCS tại đơn vị mình. Đây chính là cơ sở để Ban tổ chức Hội thảo ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của các đơn vị, từ đó, tiến hành tổng hợp, báo cáo cũng tham mưu cho CATP triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp góp phần phòng ngừa sai phạm, nâng cao văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp của CBCS.

Với quyết tâm và sự nỗ lực, qua buổi Hội thảo tập thể CBCS Cụm thi đua 7 sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, chính quy, nâng cao bản lĩnh chính trị của từng CBCS.

Nguyễn Trọng Sơn