Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / An toàn giao thông
Cục CSGT đường bộ-đường sắt tổ chức tập huấn Thông tư 26/TT-BCA của Bộ Công an
Ngày đăng: 23/09/2010
Thực hiện Kế hoạch số 2507/C61-C67 ngày 31/8/2010 của Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH về việc triển khai thực hiện Thông tư số 26/2010/TT-BCA ngày 29/7/2010 của Bộ Công an “Quy định việc cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về  trật tự, an toàn giao thông đường sắt”. Ngày 8/9/2010, Cục CSGT đường bộ-đường sắt đã có Kế hoạch số 1776/C57-P7 về tập huấn Thông tư số 26/TT-BCA cho CBCS làm công tác bảo đảm TTATGT đường sắt và từ ngày 11/9/2010 đến ngày 14/9/2010, tại Hà Nội và Khánh Hòa, đã tổ chức 2 lớp tập huấn Thông tư 26/BCA cho 66 CBCS trực thuộc.

Thành phần dự tập huấn gồm: Lãnh đạo, CBCS Phòng Hướng dẫn công tác bảo đảm TTATGT đường sắt; Chỉ huy, CBCS các Đội Kiểm tra giám sát công tác bảo đảm TTATGT đường sắt và một số CBCS các phòng nghiệp vụ thuộc Cục CSGT đường bộ-đường sắt.  

Ngoài việc tổ chức tập huấn cho số CBCS làm công tác bảo đảm TTATGT đường sắt trực thuộc, ngày 17/9/2010 tại Khánh Hòa, Cục Cục CSGT đường bộ-đường sắt đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn Thông tư 26/BCA cho 90 CBCS làm công tác bảo đảm TTATGT đường sắt của Công an tỉnh Khánh Hòa.

Mục đính, yêu cầu của đợt tập huấn nhằm quán triệt cho CBCS làm công tác bảo đảm TTATGT đường sắt nắm vững các nội dung của Thông tư số 26 của Bộ; nâng cao nhận thức và hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT đường sắt trong tình hình mới.