Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Hà nội: Mở cao điểm xử lý người ngồi trên môtô, xe gắn máy vi phạm không đội mũ bảo hiểm.
Ngày đăng: 13/04/2009
Trong hai tháng đầu năm 2009, các đơn vị, Công an các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý trên 04 vạn trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm tăng 60,7% so với cùng kỳ năm. Tuy nhiên, tại các tuyến đường ngoại thành, các tuyến phố vào ban đêm số người không chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy còn nhiều và có chiều hướng gia tăng

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 32/CP của Chính Phủ, chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT ĐB-ĐS và UBND thành phố Hà Nội về kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần TNGT, duy trì kết quả đạt được về chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, Công an thành phố có Kế hoạch số 52/KH-CAHN(PV11) ngày 28/3/2009, chỉ đạo các đơn vị, các quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác; huy động, phối hợp đồng bộ các lực lượng CSGT, CSTT, Công an các quận, huyện, phường, đồn, trạm, thị trấn, công an xã tham gia xử lý các vi phạm không đội mũ bảo hiểm trên tất cả các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã theo phân công, phân cấp thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm làm giảm đến mức thấp nhất số người không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai khi đi mô tô, xe máy tham gia giao thông. Cùng với việc kiểm tra, xử lý là đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập trung vào đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên, người từ các tỉnh về Hà Nội lao động, học tập, kinh doanh và nhân dân các xã ven các tuyến đường.

Theo kế hoạch, Công an thành phố bố trí lực lượng tuần tra, kiểm tra, xử lý trên tất cả các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã, các tuyến phố thuộc 09 quận và thành phố Hà Đông, Sơn Tây. Trong đó tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm ở các tuyến phố thuộc 09 quận nội thành và các tuyến quốc lộ: 1A; 21B; 32; và QL6. Kế hoạch được triển khai thực hiện từ ngày 05/4 đến 31/12/2009.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Công an thành phố và huy động tối đa lực lượng TTKS, xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm, tin rằng ý thức người tham gia giao thông sẽ được nâng lên và tự giác hơn, đặc biệt là chấp hành nghiêm chỉnh quy định về đội mũ bảo hiểm, nhằm kéo giảm số người chết và bị thương do TNGT trên địa bàn thành phố