Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / 24h của Cảnh sát giao thông
Khảo sát sự hài lòng của người dân qua công tác đăng ký xe
Ngày đăng: 07/01/2019
Sáng ngày 05/01, Công an thành phố Hồ Chí Minh (CATP) tổ chức điều tra xã hội học khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại trụ sở Đội Đăng ký, Quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Đây là một trong 06 đơn vị hành chính trực thuộc Phòng CSGT ĐB-ĐS, chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký xe.

Việc khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức sẽ được thực hiện thông qua các Phiếu điều tra xã hội học, trong đó bao gồm các câu hỏi có sẵn phương án trả lời để người dân, tổ chức lựa chọn. Phiếu điều tra xã hội học bao gồm 02 loại: Phiếu điều tra xã hội học áp dụng đối với người dân và Phiếu điều tra xã hội học áp dụng đối với tổ chức. Các câu hỏi của Phiếu điều tra xã hội học thể hiện nội dung của các tiêu chí khảo sát sự hài lòng và được xây dựng một cách khách quan, khoa học, thống nhất dựa trên 05 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công bao gồm: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của các đơn vị; thủ tục hành chính; cán bộ giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Người dân tham gia góp ý với các cơ quan chức năng

Cán bộ chiến sỹ phát Phiếu điều tra xã hội học đến người dân, tổ chức đang trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính và nhận kết quả tại trụ sở Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Người dân, tổ chức trả lời các câu hỏi trong Phiếu điều tra xã hội học bằng cách chọn các mức độ đánh giá: Rất hài lòng; hài lòng; bình thường; không hài lòng; rất không hài lòng.

Trong Tháng 01/2019, CATP sẽ tiếp tục tiến hành điều tra xã hội học khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức tại một số Phòng nghiệp vụ và công an các quận, huyện. Trên cơ sở thu thập thông tin từ Phiếu điều tra xã hội học, CATP sẽ tiến hành tổng hợp, phân tích nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trong CATP, thông qua đó nắm bắt được yêu cầu, mong muốn, nguyện vọng của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ công của CATP.

Huỳnh Trung Phong