Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
Ngày đăng: 13/08/2018
Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp bảo hiểm và cơ quan quản lý nhà nước, giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam luôn động viên, khích lệ các doanh nghiệp bảo hiẻm hoạt động hiệu quả, tích cực, đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính…


Theo đó, 6 tháng đầu năm Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp hội viên đã đóng góp ý kiến xây dựng đề án kế hoạch tái cơ cấu thị trường chứng khoán và bảo hiểm; kịp thời phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khi có những thay đổi về quy định trích lập dự phòng; kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn định nghĩa các nhóm trong mục bảo hiểm sức khỏe được quy định tại Thông tư 50/2017/TT- BTC; đề xuất Bộ Tài chính và Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2018/NĐ - CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; đóng góp tham luận về những vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện Luật Kinh doanh bảo hiểm. Đặc biệt, nhằm giúp doanh nghiệp bảo hiểm cập nhật các thông tin mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, khóa đào tạo dành cho các doanh nghiệp bảo hiểm, với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, tài chính, bảo hiểm…, nhằm cung cấp cho cán bộ của các doanh nghiệp bảo hiểm những thông tin, kiến thức, kinh nghiệm thực tế mới nhất, áp dụng trong hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, Hiệp hội bảo hiểm cũng đã có công văn khuyến cáo các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về việc tuyển dụng đại lý khi chưa chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp khác thì không được phép tự quảng cáo đã là thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm mới, gây hiểu lầm cho khách hàng và các đối tượng liên quan khác, ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp bảo hiểm và hình ảnh của ngành. Bên cạnh đó, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đã luôn chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chúng về ý nghĩa, vai trò, tác dụng của bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, vai trò của ngành bảo hiểm đối với phát triển kinh tế - xã hội thông qua các bài viết đánh giá tổng quan thị trường, diễn đàn trao đổi nghiệp vụ…

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm phát triển, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam còn duy trì tốt mối quan hệ hợp tác với các tổ chức bảo hiểm quốc tế như: Hiệp hội bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản, Hiệp hội bảo hiểm phi nhân thọ Hàn Quốc, Học viện đào tạo bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản, Tổ chức định phí Nhật Bản, Trung tâm đào tạo bảo hiểm nhân thọ và phát triển văn hóa Đông Phương Nhật Bản…; duy trì thông tin liên lạc với Hội đồng bảo hiểm các nước ASEAN; hợp tác với một số Hiệp hội bảo hiểm khu vực ASEAN... Hoạt động của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đã kết nối các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên trong khu vực cùng các hội viên của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam tạo nên sức mạnh cộng đồng của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành bảo hiểm.

Phúc Huy