Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Vì sao phải tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Ngày đăng: 16/08/2018
Bạn đọc Quang Huy (Hưng Yên) hỏi: Vừa qua, khi lưu thông bằng xe mô tô, tôi bị CSGT xử phạt hành vi đi sai làn đường và không mang theo bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới? Tôi muốn hỏi là tại sao lại phải bắt buộc tham gia bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới? Cục Cảnh sát giao thông xin trả lời bạn như sau:

 

Chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được quy định tại Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ và tuân tuân theo các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 do Bộ Tài chính ban hành.

Sở dĩ phải bắt buộc chủ xe tham gia bảo hiểm TNDS vì lý do sau:

Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là nguồn nguy hiểm cao độ, được sử dụng rộng rãi. Ưu điểm của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ mang tính cơ động cao, tốc độ vận chuyển nhanh, linh hoạt, phục vụ và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong xã hội. Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm thì điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Việc giải quyết hậu quả TNGT là vấn đề phức tạp, phát sinh tranh chấp kép dài. Trong thực tế sẽ xảy ra những trường hợp: Lái xe bị thương hoặc bị chết sau vụ tai nạn mà việc bồi thường hầu hết do lái xe gánh chịu nên bên cạnh việc khắc phục hậu quả tai nạn do chính mình, chủ xe (lái xe) khó có khả năng chi trả đồng thời cho người bị hại; Có những trường hợp lái xe gây tai nạn bỏ trốn để tránh trách nhiệm vì khả năng tài chính của họ trước mắt cũng như lâu dài không đủ khả năng bồi thường, vì thế lợi ích của người bị hại trong TNGT khó có thể được bảo đảm, gặp khó khăn trong việc khắc phục hậu quả.

Từ những lý do nêu trên, nếu không có biện pháp thích hợp thì TNGT luôn là gánh nặng cho xã hội. Cần phải có những biện pháp tích cực nhằm đảm bảo cho người bị TNGT ổn định về tài chính và khắc phục hậu quả.

Vì vậy, xây dựng một quỹ bảo hiểm để có thể giải quyết khắc phục hậu quả các vụ TNGT, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người bị hại, ổn định tài chính cho chủ xe là việc cần thiết và đáp ứng yêu cầu phát triển của đời sống, xã hội.

Việc bắt buộc chủ xe cơ giới mua bảo hiểm TNDS là phù hợp với cơ chế thị trường. Đây là một chủ trường, chính sách đúng đắn phù hợp với bước đi của nền kinh tế nước ta hiện nay, bảo đảm quyền lợi của người bị thiệt hại trong những vụ TNGT, đồng thời góp phần thực hiện tốt kỷ cương xã hội.

BBT