Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Bồi thường thiệt hại cho “bên thứ ba” trong bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới?
Ngày đăng: 17/10/2018
Nhiều bạn đọc hỏi về khái niệm “bên thứ ba” trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với có bao gồm tất cả các nạn nhân bị thiệt hại về nguời, tài sản trong các vụ tai nạn do việc sử dụng xe gây ra hay không? Cục Cảnh sát giao thông xin trả lời bạn đọc như sau:

Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ Tài Chính ban hành quy định: “Bên thứ ba” là người bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản do xe cơ giới gây ra, trừ những người sau: Lái xe, phụ xe trên chính chiếc xe đó; Người trên xe và hành khách trên chính chiếc xe đó; Chủ sở hữu xe trừ trường hợp chủ sở hữu đã giao cho tổ chức, cá nhân khác chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó. Như vậy đối tượng bảo hiểm của các công ty bảo hiểm và nghĩa vụ bồi thường của chủ xe cho người thứ ba chỉ phát sinh từ những cơ sở sau đây: Chủ xe hoặc lái xe phải có lỗi; Người thứ ba phải có thiệt hại thực tế; Nguyên nhân của vụ tai nạn phải gắn liền với hậu quả của nó.

Phạm vi bồi thường của các công ty bảo hiểm như sau: Tai nạn gây thiệt hại đến tính mạng tình trạng sức khỏe của người thứ ba; tài sản của người thứ ba; thiệt hại đến quá trình sản xuất kinh doanh của người thứ ba. Ngoài ra những thiệt hại rủi ro đến tính mạng, tình trạng sức khỏe của người tham gia cứu chữa nhằm giảm mức độ thiệt hại trong các vụ tai nạn (nếu có) cũng sẽ được các công ty bảo hiểm bồi thường; Các chi phí cần thiết và hợp lý trong các vụ tai nạn có phát sinh trách nhiệm dân sự.

Những trường hợp không được các công ty bảo hiểm bồi thường: Tai nạn do hành động cố ý của chủ xe, lái xe và người thiệt hại; Chủ xe hoặc lái xe vi phạm nghiêm trọng Luật giao thông như: lái xe không có bằng lái, sử dụng chất kích thích trong khi tham gia giao thông, xe chở chất cháy nổ trái phép, quá khổ, quá tải hoặc quá tốc độ cho phép…

Như vậy bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới có tác dụng tích cực, góp phần ngăn ngừa và đề phòng TNGT. Khi chủ xe cơ giới tham gia bảo hiểm đã góp phần tác động vào ý thức của người dân trong việc chấp hành những quy định về ATGT, bản thân mỗi người khi tham gia giao thông đều phải ý thức được trách nhiệm về sự an toàn của chính bản thân mình và của những người khác trong xã hội. Đồng thời góp phần ổn định tài chính, sản xuất kinh doanh cho các chủ phương tiện nếu chẳng may chủ phương tiện gây tổn thất cho người thứ  ba, lúc này công ty bảo hiểm sẽ đứng ra gánh vác giúp họ trang trải một phần chi phí đáng kể trong việc bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba, giúp họ ổn định đời sống sản xuất, kinh doanh.

BBT