Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH VÀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ THỜI GIAN QUA:
Ngày đăng: 07/04/2009
Ngày 03/12/1955 Bộ Giao thông vận tải ban hành Nghị định số 348/NĐ; ngày 07/3/1956 liên Bộ giao thông vận tải - Công an đã ban hành Nghị định 09/NĐLB ban hành thể lệ tạm thời về vận tải đường bộ quy định cụ thể các loại xe phải đăng ký, không phải đăng ký các loại giấy tờ khi đăng ký. Về thẩm quyền đăng ký xe ghi rõ:

- Xe quân sự do cơ quan quân sự đăng ký và cho số riêng.

- Công an đăng ký xe đạp, xe máy, xích lô máy, xe mô tô trong toàn quốc, xe xích lô trong 3 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, xe du lịch tư nhân, xe con của các cơ quan, đoàn thể xe ca xe vận tải ở hai thành phố Hà Nội, Hải phòng.

- Giao thông công chính đăng ký tất cả các loại xe trong toàn quốc (Trừ xe quân đội và xe công an đăng ký)

 Ngày 20 tháng 7 năm 1962 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh 34/LCT công bố pháp lệnh qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân, trong đó có Cảnh sát giao thông. Cụ thể là: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải đường bộ, quản lý các loại xe và những người lái xe, phối hợp cơ quan giao thông vận tải kiểm tra an toàn giao thông đường sông, đường biển. Cùng với việc ổn định tổ chức, lực lượng CSGT đã tiếp nhận bàn giao công tác đăng ký, quản lý các loại xe trước kia Chính phủ giao cho ngành giao thông công chính, triển khai các mặt cơ bản, tham mưu cho Bộ ban hành Thông tư, Kế hoạch công tác đăng ký tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong thời gian này được giữ vững, công tác đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ; để đáp ứng với yêu cầu phát triển phương tiện, đề cao việc chấp hành nguyên tắc, chế độ của nhà nước, đưa công tác quản lý xe được chặt chẽ góp phần bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng của nhân dân, Cục CSGT đã đề xuất Bộ ban hành Thông tư số 1084/D33 ngày 20/10/1974 “Hướng dẫn việc thay đổi biển số đăng ký cho các loại xe cơ giới đường bộ”. Thông tư quy định nguyên tắc cơ bản là tất cả các loại xe cơ giới đường bộ bao gồm các loại xe ô tô, đầu máy kéo vận tải, rơ moóc, các loại xe mô tô của các cơ quan xí nghiệp và tư nhân đều thuộc diện phải đổi biển số và đăng ký mới lần này quy định cụ thể cho từng địa phương nên những xe thuộc diện tỉnh quản lý thì mang biển của tỉnh đó. Thực hiện Thông tư, đến cuối năm 1974 sang đầu năm 1975, lực lượng CSGT đã triển khai việc đổi biển số xe trên toàn miền bắc.

- Căn cứ tinh thần Nghị quyết số 76 ngày 25 tháng 3 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ hướng dẫn thi hành và xây dựng Pháp luật thống nhất trong cả nước; thi hành điểm 7 điều 4 của Pháp lệnh quy định nhiệm vụ quyền hạn của Cảnh sát nhân dân “Đảm bảo TTATGT vận tải đường bộ, quản lý các loại xe và người lái xe” thi hành điều 9 trong thể lệ tạm thời về vận tải đường bộ được ban hành theo Nghị định số 09 ngày 07/3/1956 và Nghị định số 48 ngày 14/6/1958 của Liên ngành giao thông bưu điện và công an và thi hành Thông tư số 03 ngày 07/9/1976 của liên bộ giao thông vận tải- Nội vụ; ngày 22/7/1977 Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Thông tư số 04/TT/BNV(D33) hướng dẫn và quy định việc đăng ký quản lý xe máy, mô tô, xe xích lô máy cho cấp huyện đăng ký, quản lý. Công việc đăng ký đã giải quyết nhanh gọn, trách gây phiền hà cho nhân dân.

 Sau 13 năm thực hiện, nhiều địa phương đã tiến hành phân cấp cho huyện đăng ký, như: Hà Bắc, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai...nhưng nhiều địa phương không phân cấp cho cấp huyện, như: Hà Sơn Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên... nhiều địa phương phân cấp rồi lại rút về Phòng Cảnh sát giao thông, như: Hà Nội, Hà Nam Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An...

Qua thực tế triển khai, thực hiện có một số địa phương đã làm được, nhưng nhìn chung Công an quận, huyện, thị xã không đạt được nhiệm vụ đó, nhiều nơi đã tổ chức đăng ký mô tô một cách tuỳ tiện không đúng quy định của nhà nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành công an và không đáp ứng kịp thời các yêu cầu nghiệp vụ mà Bộ đã đề ra, làm tăng biên chế trong lực lượng Cảnh sát giao thông. Để chấn chỉnh công tác này, ngày 11/4/1990 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01-TT/BNV(C26) quy định: Hết tháng 5 năm 1990 những địa phương đã phân cấp công tác đăng ký, quản lý xe mô tô cho công an các huyện, thị phải rút về PC26 Công an cấp tỉnh, thành phố để đăng ký, quản lý. Sau khi rút xong PC26 Công an các địa phương phải chấn chỉnh ngay công tác theo đúng quy định của nhà nước và Bộ; không được gây phiền hà cho cán bộ, nhân dân. Những địa bàn rộng PC26 phải phân vùng và tổ chức đăng ký theo từng vùng để nhân dân đỡ phải đi xa và được giải quyết nhanh chóng.

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Đảng, nhà nước, thực hiện yêu cầu đổi mới các hoạt động nghiệp vụ của Bộ, Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bảo đảm  TTAT Giao thông và áp dụng khoa học công nghệ trong công tác đăng ký quản ký xe, khắc phục tình trạng tiêu cực phiền hà nhân dân trong việc đăng ký xe và thực hiện việc phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện theo Quyết định của Bộ. Theo các Quyết định số 105/2006/QĐ-BCA(X13), 106/2006/QĐ-BCA(X13) ngày 07/02/2006 của Bộ trưởng về tổ chức và nhiệm vụ của Công an cấp quận, huyện, quy định: Giao chức năng đăng ký xe cho Công an cấp huyện. Do đó phải có quy định phân cấp mới, theo hướng rút bớt việc đăng ký, quản lý xe ở cấp tỉnh về cấp huyện. Do vậy, ngày 02/1/2007 Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 01/2007: Quy định v/v tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; trong đó có phân cấp cho Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Công an cấp huyện): Đăng ký mô tô, xe gắn máy của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước đang cư trú hoặc có trụ sở tại huyện.